Ο δημοσιογράφος – επαγγελματίας και «ο δημοσιογράφος – πολίτης» στη νέα εποχή των media

Η εξέλιξη της δημοσιογραφίας μέσα από την ψηφιακή επανάσταση και την εμφάνιση των νέων μέσων διαμορφώνει ριζικές αλλαγές στις διαδρομές της ενημέρωσης και μεταβάλλει τις μεθόδους και πρακτικές του δημοσιογραφικού […]

Δημοσιογραφία και Πολιτική: Μία σχέση ανταγωνιστικής συμβίωσης

Τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης και το πολιτικό περιβάλλον συνθέτουν ένα πλέγμα αμφίδρομης σχέσης, αλληλεξάρτησης δομών και λειτουργιών, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την άποψη, ότι η επικοινωνία έχει εφαρμογή […]

Η εκφορά του δημοσιογραφικού λόγου στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης

Το παράδειγμα της Αμφίπολης  Γράφει ο Νικηφόρος Γκόλτσιος Δημοσιογράφος – μέλος της ΕΣΗΕΜΘ Η διαφορετικότητα των μέσων ενημέρωσης και οι αλλαγές που επέφεραν οι νέες τεχνολογίες, κατέστησαν δυσδιάκριτα τα όρια […]

Αμφίπολη: Όλα τα σενάρια για τον «ένοικο» του τύμβου

Σφίγγες, Καρυάτιδες, εντυπωσιακό ψηφιδωτό δάπεδο, βασιλικοί ρόδακες και ο εντοπισμός σήμερα μαρμάρινου θυρόφυλλου σε καλή κατάσταση διατήρησης στον τρίτο θάλαμο, είναι μερικά μόνο από τα απτά έως τώρα, εκπληκτικά ευρήματα […]