Μετάβαση στο περιεχόμενο

«Ποιο νόημα έχουν οι αξίες στην αγωγή των παιδιών;» την Τέταρτη 1 Μαρτίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης

  Η τελευταία ενότητα μαθημάτων του επιμορφωτικού κύκλου της Σχολής Γονέων με τίτλο:

                                «Ποιο νόημα έχουν οι αξίες στην αγωγή των παιδιών;»

    θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη 1 Μαρτίου 2017 στις 18:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης.

Ο επιμορφωτικός κύκλος απογευματινών μαθημάτων της Σχολής Γονέων με τίτλο: «Ποιο νόημα έχουν οι αξίες στην αγωγή των παιδιών;»ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 (Άνω αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου Κατερίνης, ώρες 18.30-21.00) με την τρίτη και τελευταία ενότητα με θέμα: «Θρησκευτική αγωγή και αξιακή αγωγή: σχέσεις και προοπτικές». Εισηγητές της ενότητας θα είναι ο κ. Παναγιώτης Υφαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Δρ Θεολογίας, Σύμβουλος Υπουργείου Παιδείας – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τη συζήτηση θα συντονίσει, όπως και τις προηγούμενες φορές, ο εκπαιδευτικός Νικόλαος Γραίκος.  ceb7-cf83ceb7cebcceb1cf83ceafceb1-cf84ceb7cf82-cebccebfcf85cf83ceb9cebaceaecf82-ceb5cebacf80ceb1ceafceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-2

Όπως είναι γνωστό, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη ενότητα με τίτλο: «Για μια αγωγή των αξιών: δικαιώματα, υποχρεώσεις και [δι]αγωγή των παιδιών». Εισηγήτριες ήταν η κ. Ζωή Παπαναούμ, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η κ. Αικατερίνη Σουσαμίδου-Καραμπέρη, Δρ Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η κ. Ζ. Παπαναούμ προσέγγισε την αξιακή αγωγή, ως διαδικασίας κοινωνικοποίησης, στην οποία εμπλέκονται η οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον και κυρίως το σχολείο. Οργάνωσε τα επιχειρήματά της σε τέσσερις θεματικές ενότητες: στις σχέσεις των αξιών με τη διαγωγή και τις γενικότερες αξίες και αντιλήψεις της κοινωνίας· στον ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος και του σχολείου στην κοινωνικοποίηση του ατόμου· στους επιθυμητούς ρόλους της σχολικής αγωγής και τέλος στις συγκεκριμένες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές πρακτικές που μπορεί να αναπτύξει το σχολείο στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης από τα παιδιά των δημοκρατικών και συμμετοχικών αξιών. Αρχικά οριοθέτησε τις αξίες, ως ευρύτερη κατηγορία, η οποία συνδέεται με την έννοια της διαγωγής. Η διαγωγή στην ουσία αφορά στις χειροπιαστές συμπεριφορές του ατόμου, πίσω από τις οποίες κρύβονται οι γενικότερες στάσεις και οι αντιλήψεις του. Οι συμπεριφορές διαμορφώνονται μέσα από μηχανισμούς ελέγχου και αγωγής από την παιδική ακόμα ηλικία. Το κοινωνικό περιβάλλον, η οικογένεια και το σχολείο, συνιστούν την επόμενη σημαντική διάσταση στη διαμόρφωση των ατομικών αξιακών συμπεριφορών και αντιλήψεων. Το κάθε άτομο έχει τους δικούς του ρυθμούς  στην οικειοποίηση του αξιακού συστήματος της κοινωνίας, ωστόσο, οι συμπεριφορές του διαμορφώνονται με βάση διαδικασίες αγωγής, δηλαδή στοχευμένων ενεργειών. Το σχολείο παίζει το σπουδαιότερο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μέσω αυτού η κοινωνία μεταβιβάζει στη νέα γενιά το επιθυμητό αξιακό σύστημα. Οι παιδαγωγικές και οι εκπαιδευτικές πρακτικές που καλείται να αναπτύξει το σχολείο, θα πρέπει να εναρμονίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατικής συμμετοχής, της ισότητας και της ενεργούς πολιτειότητας.  Κατά συνέπεια, η αγωγή των παιδιών και γενικότερα του ατόμου στις αξίες, αποτελεί ένα ευρύ πλαίσιο, διαδικασιών και ενεργειών, που σχετίζονται με τις συμβατικές κοινωνικές αντιλήψεις, την οικογένεια και κυρίως με τον παιδαγωγικό διαμορφωτικό ρόλο του σχολείου.

Η κ. Αικατερίνη Σουσαμίδου-Καραμπέρη, με πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας συνέδεσε την αγωγή των αξιών με τις διαδικασίες διαμόρφωσης της προσωπικότητας του ατόμου και του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου. Τα αξιακά πρότυπα διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία με βάση τα κοινωνικά ιδεώδη, τα οποία συνιστούν ένα ευρύ φάσμα στόχων και επιθυμητών συμπεριφορών, που σχετίζονται με τις κοινωνικές συμβάσεις, το οικογενειακό  περιβάλλον, τις θρησκευτικές αντιλήψεις, τη σχολική, αγωγή τα πολιτισμικά πρότυπα, τις ατομικές συνήθειες κ.ά. Ωστόσο, οι αξίες έχουν πανανθρώπινη διάσταση. Το σχολείο, από την άλλη, εντάσσεται στη διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων με βάση τους ρόλους τους οποίους η εκάστοτε κοινωνία του αναθέτει να παίξει. Για παράδειγμα, το σημερινό ελληνικό σχολείο, έχει καθαρά γνωσιοκεντρικό προσανατολισμό και γι’ αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες κριτικού γραμματισμού των παιδιών, που συνδέονται με την ανάπτυξη των πολλαπλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, αλλά και την ενσυνείδητη διαμόρφωση του προσωπικού συστήματος αξιών. Κατά συνέπεια, για να γίνει το σχολείο, αποτελεσματικότερο, ως προς την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη συνειδητοποίηση των αξιών, θα πρέπει να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών πρακτικών, όπως η βίωση κι όχι η ρητορική υπαγόρευση των αξιακών προτύπων, η ανάθεση καθηκόντων και η κατανόηση των δικαιωμάτων, η συνεργατική εργασία, η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων, η υπευθυνότητα στις ενδοσχολικές σχέσεις κ.α. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες αναπτύσσουν την υπευθυνότητα και το αξιακό απόθεμα των παιδιών, με βάση τη δημιουργία ηθικών και αξιακών διλημμάτων, τα οποία καλούνται να συζητήσουν και να επιλύσουν τα παιδιά με συμμετοχικές διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων το κοινό συμμετείχε με πολλές ερωτήσεις και ο διάλογος που αναπτύχθηκε κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον για πολλή ώρα.

Υπενθυμίζουμε στις φίλες και φίλους της Σχολής Γονέων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον επιμορφωτικό κύκλο, ότι βεβαιώσεις συμμετοχής θα επιδοθούν σε όσες και όσους έχουν παρακολουθήσει και τα τρία μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 23510-34288 &  6972-507281, στο e-mail  kkorobilis@gmail.com  και στην ιστοσελίδαwww.sxoligoneon.gr

                  Με εκτίμηση

                    Για το Δ.Σ.

               Ο   Πρόεδρος

    Κωνσταντίνος Κορομπίλης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: