Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μήνας: Δεκέμβριος 2014

Ο δημοσιογράφος – επαγγελματίας και «ο δημοσιογράφος – πολίτης» στη νέα εποχή των media

Η εξέλιξη της δημοσιογραφίας μέσα από την ψηφιακή επανάσταση και την εμφάνιση των νέων μέσων διαμορφώνει ριζικές αλλαγές στις διαδρομές της ενημέρωσης και μεταβάλλει τις μεθόδους και πρακτικές του δημοσιογραφικού […]

Δημοσιογραφία και Πολιτική: Μία σχέση ανταγωνιστικής συμβίωσης

Τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης και το πολιτικό περιβάλλον συνθέτουν ένα πλέγμα αμφίδρομης σχέσης, αλληλεξάρτησης δομών και λειτουργιών, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την άποψη, ότι η επικοινωνία έχει εφαρμογή […]